Metallundertak och belysning med fokus på design, integration och funktion.

Akustik och ljudabsorbenter

Funktionskrav
Bredbandiga ljudabsorbenter indelas enligt svensk standard SS-EN ISO 11654 i absorptionsklasser.
Man utgår från den praktiska absorptionsfaktorn αρ som redovisas oktavbandsvis med avrundade värden och som jämförs med en vägningskurva varvid vägd absorptionsfaktor αw beräknas.

Den vägda absorptionsfaktorn αw indelas i klasserna A-E.

Ljudabsorption                                                                 
Itaab Metalltak i ljudklass A
                                          
Många av Itaabs metalltak uppfyller ljudklass A. Metalltaken är perforerade och monteras tillsammans med
en bakomliggande ljudabsorbent. Ljudabsorbenten kan vara av stenull alt glasull och ska uppfylla ljudklass
A vid montage dikt an bjälklaget. Att notera; ljudabsorptionen försämras inte om metalltaken monteras med distans till ljudabsorbenterna, se konstruktionshöjder i tabell nedan. 

ÖppenareaHålbildKonstruktionshöjdLjudabsorptionLjudklassMätrapport
%mm mmαw nr
      
  40 = dikt an0,9Klass A200812-P-001
20Ø5 x □102001,0Klass A200812-P-002
  4001,0Klass A200812-P-003
      
  40 = dikt an0,9Klass A200812-P-007
21Ø1,8 x □3,52001,0Klass A200812-P-008
  4001,0Klass A200812-P-009
      
  40 = dikt an0,9Klass A200812-S-004
44*12x62001,0Klass A200812-S-005
  4001,0Klass A200812-S-006
* Sträckmetall     

Ljudfilt
Itaabs perforerade produkter kan förses med en ljudabsorberande filt, sk ljudfilt. Med monterad ljudfilt nås i de flesta fall absorptionsklass C vilket är en bra nivå i många utrymmen; typ korridorer, offentliga utrymmen mm. 

Ljudfilten finns i svart, vit och grå.
 
Transparenta tak
För att uppnå klass A absorption i en lokal där det sitter ett transparent tak räcker det att täcka in ca 70% av bjälklaget med absorbenter. På detta sätt kan man kombinera ett öppet tak med ljusinsläpp med god akustik.

KONTAKTA OSS

Örebro

Huvudkontor


Droskvägen 23
702 33 Örebro
Tel: 019-22 51 90
Fax: 019-22 56 44
info@itaab.com

Stockholm

Säljkontor
Ulvsundavägen 106C
168 67 Bromma
Tel: 019-22 51 90
info@itaab.com

Stockholm

Service Center
Ulvsundavägen 106C
168 67 Bromma
Tel: 010-155 03 60
orderstockholm@itaab.com

Malmö

Säljkontor
Norra Bulltoftavägen 65G
212 43 Malmö
Tel: 019-22 51 90
ml@itaab.com