Panel 75C och 150C
Panel 75C och 150C
Föreskrivningstext
Itaab Luxalon typ 75C /
Itaab Luxalon typ 150C

Perforering:........................

Format:.............................

Kulör: ...............................

Luxalon® typ 75C och 150C bildar ett slätt, tätt undertak med två panelbredder på samma bärskena. Panelernas långsidor bildar ett smalt V-spår.

Modulmåttet är 75 mm. Panelerna är individuellt demonterbara. Välj mellan operforerade och perforerade paneler; de senare försedda med miljövänlig akustikfilt.

Upphängningen sker med hjälp av bärskena som pendlas. Takets låga vikt och stabiliteten i konstruktionen gör att det räcker med en upphängning per 1,5—2 m2.

Material: brännlackerad aluminium
Storlek: bredd 75 mm (75C) alt. 150 mm (150C). Längd max 6000 mm.
Färg: vit eller valfri enligt Luxalon® färgkarta
Perforering 75C: 1 mm c/c 2 mm (öppen area 23 %), 150C: 2 mm c/c 5mm (öppen area 15 %)
Underhåll: Metalltak har en hård och slät yta som är smutsavvisande. Rengöring utförs med fuktad trasa eller svamp och vid behov med mild tvållösning. Undvik alltför blöt rengöring av perforerade tak eftersom den svarta ljudfilten kan missfärga ytskiktet.

ITAAB TRADING AB
Box 1211, 701 12 ÖREBRO. Besöksadress: Droskvägen 23. Telefon: 019-22 51 90. Fax: 019-22 56 44.
www.itaab.com, info@itaab.com