Metallundertak och belysning med fokus på design, integration och funktion.

Panel 84C
Panel 84C
Föreskrivningstext
Itaab Luxalon typ 84C

Perforering:........................

Format:.............................

Kulör: ...............................

Luxalon® typ 84C är ett tätt system som kombinerar panelundertakets fördelar med det slutna undertakets. Panelerna finns även för utomhusbruk.

Taket består av brännlackerade aluminiumpaneler med raka kanter och finns antingen operforerat eller perforerat.Perforerade tak förses med miljövänlig ljudfilt. Utomhus med Luxacote® enbart i operforerat.

Upphängningen sker med hjälp av bärskena som pendlas.

Material: brännlackerat aluminium
Storlek: längd max 6000 mm
Färg: valfri enligt Luxalon® färgkarta
Perforering: 2 mm c/c 5 mm (öppen area 15 %) alt. 1 mm c/c 2 mm (öppen area 23 %)
Underhåll: Metalltak har en hård och slät yta som är smutsavvisande. Rengöring utförs med fuktad trasa eller svamp och vid behov med mild tvållösning. Undvik alltför blöt rengöring av perforerade tak eftersom den svarta ljudfilten kan missfärga ytskiktet.

 
Sidan publicerad 2011-11-17 12.02 av Jessica Molin