Metallundertak och belysning med fokus på design, integration och funktion.

Ljudmaskering

Oasis Qt™ är ett effektivt och prisvärt system för ljudmaskering som minskar hörbarheten av mänskliga
röster och därigenom ökar trivseln och skapar arbetsro. Det är lämpligt för alla miljöer där man vill minska
hörbarheten av mänskliga röster; öppna kontor, call centers, skolor, sjukhus, väntrum, banker, apotek.
Systemet täcker allt från tio kvadratmeter upp till obegränsad storlek.

Kollegornas prat stör mest
Till fördelarna med kontorslandskap hör att lokalytan kan utnyttjas effektivt och man skapar förutsättningar
för god kommunikation genom närheten till kollegorna. Till nackdelarna hör ljudnivån. Undersökningar visar
att den mest störande ljudkällan är kollegornas prat*. Detta ljud är också stressande och påverkar
produktiviteten och trivseln negativt. Även relativt låga ljudnivåer kan vara störande och minska
prestationsförmågan hos den som arbetar med uppgifter som kräver koncentration.

* Källa: Simple Model for the acustical design of open plan offices. V. Hongisto, J. Keränen,
  P. Larm, Finnish Institute of occupational health, laboratory of ventilation and accoustics.

Högtalare EKB

Oasis Qt™ enheter
Högtalare EKB
Kontrollenhet SPS30
Kontrollenhet SPS300
Högtalarhölje EEM-1
Högtalarhölje EEM-2
Kontrollhögtalare EKH-0
Fjärrkontroll 

KONTAKTA OSS

Örebro

Huvudkontor


Droskvägen 23
702 33 Örebro
Tel: 019-22 51 90
Fax: 019-22 56 44
info@itaab.com

Stockholm

Säljkontor
Ulvsundavägen 106C
168 67 Bromma
Tel: 019-22 51 90
info@itaab.com

Stockholm

Service Center
Ulvsundavägen 106C
168 67 Bromma
Tel: 010-155 03 60
orderstockholm@itaab.com

Malmö

Säljkontor
Norra Bulltoftavägen 65G
212 43 Malmö
Tel: 019-22 51 90
ml@itaab.com