Metallundertak och belysning med fokus på design, integration och funktion.

Hänsyn till miljö och ekonomi

All tillverkning sker med största möjliga hänsyn till miljön och merparten av all aluminium som används i vår
tillverkning är återvunnen. Att metallundertaket har lång livslängd och är underhållsfritt gör det till ett bra
val ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Att materialet efter sin långa livslängd har ett skrotvärde
och kan återvinnas, bidrar också till de miljömässiga fördelarna.

Fr.o.m. 1 juli 2013 kommer samtliga egentillverkade produkter vara CE-märkta. (Läs mer här!)

KONTAKTA OSS

Örebro

Huvudkontor


Droskvägen 23
702 33 Örebro
Tel: 019-22 51 90
Fax: 019-22 56 44
info@itaab.com

Stockholm

Säljkontor
Ulvsundavägen 106C
168 67 Bromma
Tel: 019-22 51 90
info@itaab.com

Stockholm

Service Center
Ulvsundavägen 106C
168 67 Bromma
Tel: 010-155 03 60
orderstockholm@itaab.com

Malmö

Säljkontor
Norra Bulltoftavägen 65G
212 43 Malmö
Tel: 019-22 51 90
ml@itaab.com