Metallundertak och belysning med fokus på design, integration och funktion.

Montagetillbehör för Lobby FB

Hakprofil ULS, 9577
Hakprofil U, 9676
Hakprofil ULFS, 9677
Hakprofil K, 9667
Hakprofil V, 9679
Hakprofil VU, 9670
Hakprofil T24, 9671
Bärok / skarv, 9676-BSK
Bärok / skarv, 9577-BSK
Skarv, 9679-SK
Skarv, 9677-SK
Väggkonsol, 9680
Pendelöverdel, 9707
Pendelunderdel, 8675
Sprint, 9709

För passkassett:
U-profil, 8654
Klämlist, 8656

Karta över Lobby FB

Klicka på kartan för att komma till en detaljerad
beskrivning av tillbehören eller klicka här.

KONTAKTA OSS

Örebro

Huvudkontor


Droskvägen 23
702 33 Örebro
Tel: 019-22 51 90
Fax: 019-22 56 44
info@itaab.com

Stockholm

Säljkontor
Ulvsundavägen 106C
168 67 Bromma
Tel: 019-22 51 90
info@itaab.com

Stockholm

Service Center
Ulvsundavägen 106C
168 67 Bromma
Tel: 010-155 03 60
orderstockholm@itaab.com

Malmö

Säljkontor
Norra Bulltoftavägen 65G
212 43 Malmö
Tel: 019-22 51 90
ml@itaab.com