Akustik


Ljudabsorption – Itaab metallundertak

Metall är ett hårt material och kan beroende på utformning ha olika effekter på ljud men erbjuder i sig själv inte några ljudabsorberande egenskaper.

Ett metallundertak har andra unika egenskaper.
Estetiska: Designmöjligheter i val av material, olika metaller, sträckmetall, ytbehandlingar, perforeringar, mönster mm.
Praktiska: Öppen area, hållbarhet, slagtålighet, fällbarhet, återvinningsbart mm.

För att skapa ett undertak med god absorption krävs kompletterande absorbent i/ovan metallkassett eller dikt bjälklag. Alternativt kan produkten förses med ljudfilt.
Beroende på kassettens utförande, perforeringsgrad, val av sträckmetall, öppen area samt val av kompletterande ljudabsorbent eller ljudfilt erhålls önskad absorption.

Itaab std. ljudfilt har kulör svart. Andra kulörer på ljudfilt kan tillhandahållas, vid andra kulörer kan dock oönskade skuggeffekter uppstå, varför detta ej rekommenderas, undantaget ovan-belysta undertak.

Ljudabsorptionsklass C

Med Itaab Std. perf. och ljudfilt i kassett erhålls ljudabsorptionsklass C.

Ljudabsorptionsklass A

Med A-klassad absorbent i kassett (med el. utan ljudfilt) erhålls ljudabsorbtionsklass A.
Tester visar också att ett nedpendlat, perforerat (minst 23%) undertak i metall inte påverkar absorbentens ljudabsorption.
Absorbenten kan placeras direkt i kassett alternativt dikt bjälklag.

Klassning av absorbenter enligt EN-ISO 11654, finns beskrivet i Svensk standard SS 25268

EN-ISO 11654 klassificerar ljudabsorbenter i fem olika klasser A, B, C, D och E.
Klass A absorberar mest och klass E absorberar minst.

Den uppmätta absorptionskurvan som uppmätts i efterklangsrum enligt ISO 354 får utifrån sin absorptionskurva en absorptionsklass enligt nedan.

Schema Ljudabsoption:

För att ta del av dokumentation – vänligen kontakta Itaab.