Akustik och ljudabsorbenter

Funktionskrav

Bredbandiga ljudabsorbenter indelas enligt svensk standard SS-EN ISO 11654 i absorptionsklasser.
Man utgår från den praktiska absorptionsfaktorn αρ som redovisas oktavbandsvis med avrundade värden och som jämförs med en vägningskurva varvid vägd absorptionsfaktor αw beräknas.

Den vägda absorptionsfaktorn αw indelas i klasserna A-E.

Ljudabsorption

Itaab Metalltak i ljudklass A.
Många av Itaabs metalltak uppfyller ljudklass A. Metalltaken är perforerade och monteras tillsammans med en bakomliggande ljudabsorbent. Ljudabsorbenten kan vara av stenull alt glasull och ska uppfylla ljudklass A vid montage dikt an bjälklaget. Att notera; ljudabsorptionen försämras inte om metalltaken monteras med distans till ljudabsorbenterna, se konstruktionshöjder i tabell nedan.

ÖppenareaHålbildKonstruktionshöjdLjudabsorptionLjudklassMätrapport
%mmmmawmm
40 = dikt an0,9Klass A200812-P-001
20Ø5 x □102001,0Klass A200812-P-002
4001,0Klass A200812-P-003
40 = dikt an0,9Klass A200812-P-007
21Ø1,8 x □3,52001,0Klass A200812-P-008
4001,0Klass A200812-P-009
40 = dikt an0,9Klass A200812-S-004
44*12×62001,0Klass A200812-S-005
4001,0Klass A200812-S-006

Ljudfilt
Itaabs perforerade produkter kan förses med en ljudabsorberande filt, sk ljudfilt. Med monterad ljudfilt nås i de flesta fall absorptionsklass C vilket är en bra nivå i många utrymmen; typ korridorer, offentliga utrymmen mm. Ljudfilten finns i svart, vit och grå.Transparenta tak
För att uppnå klass A absorption i en lokal där det sitter ett transparent tak räcker det att täcka in ca 70% av bjälklaget med absorbenter. På detta sätt kan man kombinera ett öppet tak med ljusinsläpp med god akustik.

Ladda hem pdf med teknisk data – metall