Akustik


Ljudabsorption – Itaab metallundertak

Metall är ett hårt material och kan beroende på utformning ha olika effekter på ljud men erbjuder i sig själv inte några ljudabsorberande egenskaper.

Ett metallundertak har andra unika egenskaper.
Estetiska: Designmöjligheter i val av material, olika metaller, sträckmetall, ytbehandlingar, perforeringar, mönster mm.
Praktiska: Öppen area, hållbarhet, slagtålighet, fällbarhet, återvinningsbart mm.

För att skapa ett undertak med god absorption krävs kompletterande absorbent i/ovan metallkassett eller dikt bjälklag. Alternativt kan produkten förses med ljudfilt.
Beroende på kassettens utförande, perforeringsgrad, val av sträckmetall, öppen area samt val av kompletterande ljudabsorbent eller ljudfilt erhålls önskad absorption.

Ljudabsorptionsklass C

Med ljudfilt monterad direkt i kassett med minst 20% öppen area erhålls ljudabsorptionsklass C.

Ljudabsorptionsklass A

En klass A ljudabsorbent absorberar monterad ovan metallkassett med minst 20% öppen area fullt ut. Absorbenten kan placeras direkt i kassett alternativt dikt bjälklag.

Klassning av absorbenter enligt EN-ISO 11654, finns beskrivet i Svensk standard SS 25268

EN-ISO 11654 klassificerar ljudabsorbenter i fem olika klasser A, B, C, D och E.
Klass A absorberar mest och klass E absorberar minst.

Den uppmätta absorptionskurvan som uppmätts i efterklangsrum enligt ISO 354 får utifrån sin absorptionskurva en absorptionsklass enligt nedan.

ÖppenareaHålbildKonstruktionshöjdLjudabsorptionLjudklassMätrapport
%mmmmawmm
40 = dikt an0,9Klass A200812-P-001
20Ø5 x □102001,0Klass A200812-P-002
4001,0Klass A200812-P-003
40 = dikt an0,9Klass A200812-P-007
21Ø1,8 x □3,52001,0Klass A200812-P-008
4001,0Klass A200812-P-009
40 = dikt an0,9Klass A200812-S-004
44*12×62001,0Klass A200812-S-005
4001,0Klass A200812-S-006