Dokument och information

Söker du monteringsanvisningar eller produktblad?
Sök efter produkten här:

Beställ prislista


Hänsyn till miljö och ekonomi

All tillverkning sker med största möjliga hänsyn till miljön och merparten av all aluminium som används i vår tillverkning är återvunnen. Att metallundertaket har lång livslängd och är underhållsfritt gör det till ett bra val ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Att materialet efter sin långa livslängd har ett skrotvärde och kan återvinnas, bidrar också till de miljömässiga fördelarna.

Produkter är fr.o.m. 2013-07-01 märkta med denna etikett.

Fr.o.m. 1 juli 2013 ska byggprodukter som säljs inom EU och ingår i byggnadsverk vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration. CE-märkning gör det smidigare för kunder inom Europas gränser att välja, jämföra och spåra produkter utan krav på nationell märkning eller kontroll av det som inkluderas i CE-märkningen. Vi CE-märker våra undertak och redovisar det tekniska i enlighet med den europeiska produktstandarden EN 13964.