About us

Itaab Trading AB – Then and Now
The company was established in the 1950s, specializing in the manufacturing and sales of interior and metal suspended ceilings. With a focus on large volumes of a limited product range, a high-quality standard was established. Much has changed since then, and today the direction has evolved somewhat. While the standard product range has indeed expanded significantly, the primary focus now lies on flexibility and custom manufacturing. Our new standard is driven by the preferences of our customers. Today, we are also present in Stockholm, Bromma, through the Itaab Service Center, a branch where we offer fast deliveries of standard products and vertical panels. We are strategically located and offer an attractive pricing.

Development and Product Range
We believe that the link between ceilings and lighting is essential. Therefore, we are constantly developing new systems where ceilings and lighting fixtures complement each other. Our product range includes the in-house brand Itaab and Luxalon from Hunter Douglas; high-quality products from one of the world’s leading suppliers of metal ceilings.

See all suspended ceilings

Business Activities
Our business is characterized by solid experience combined with great craftsmanship and a focus on quality down to the smallest detail. This ensures high-quality results from design and manufacturing to the finished product. Currently, Itaab has a total of around twenty employees.

Flexible Manufacturing – More Possibilities
En flexibel tillverkningsenhet skapar möjligheter för dig som kund. Här kan du beställa specialtillverkade metalltak, med eller utan belysning, för snart sagt alla typer av miljöer inomhus och utomhus. I vår tillverkningsenhet finns utrustning för perforering och bearbetning av tunnplåt med tjocklek 0,4—2,0 mm, specialutrustning för tillverkning av kassetter i olika dimensioner. I vår enhet finns också rullformningsverk för tillverkning av paneler och ribbor. I vår lackeringslinje får taket den slutliga ytfinishen.

Consideration for the Environment and Economy
All tillverkning sker med största möjliga hänsyn till miljön och merparten av all aluminium som används i vår tillverkning är återvunnen. Att metallundertaket har lång livslängd och är underhållsfritt gör det till ett bra val ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt. Att materialet efter sin långa livslängd har ett skrotvärde och kan återvinnas, bidrar också till de miljömässiga fördelarna.

Vi CE-märker våra undertak och redovisar det tekniska i enlighet med den europeiska produktstandarden EN 13964.