Försäljningsvillkor


Samtliga priser i prislistor är i SEK och exklusive moms. Priser, leverans & betalningsvillkor mm gäller med reservation för ändringar. Aktuella villkor vid ordertillfälle gäller. Vid ändring av råvarupriser av aktuellt material större än 4% justeras pris upp eller ner i paritet med detta. Standardprodukter som bärverk & övriga tillbehör säljes endast i obrutna standardförpackningar. För armaturer så ingår miljöavgiften i priset. Villkor gäller under förutsättning att ingenting annat angivits i aktuell prislista. I övrigt gäller ”Allmänna bestämmelser för leveranser av byggmaterial”, ABM – 07.

Beställning:
Vår orderbekräftelse sänds snarast möjligt efter mottagande av order, därefter är beställningen giltig. För att orderbekräftelse kall kunna upprättas krävs; Produktinnehåll, Leveransadress, Ev. avisering, önskemål om speciella leveranssätt etc. Ändringar & annullering av ordern skall meddelas Itaab skriftligen. Om ändringen innebär att material blir obrukbart eller måste omarbetas utgår faktura för upparbetat material, arbetskostnader, och materialomkostnadstillägg.

Betalningsvillkor:
Fakturor skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 9%. Påminnelseavgift om 60kr per påminnelse tillkommer. Nya kunder registreras först efter sedvanlig kreditprövning.

Leveranser:
Leveranstid: Meddelas i varje särskilt fall på orderbekräftelse och avser när leverans sker från fabrik.
Leveransvillkor: FCA ”Fritt lastat” fraktkostnad från vår fabrik i Örebro tillkommer. Risken för godset övergår till köparen då godset avlämnats till fraktföraren. Itaab ombesörjer fraktbokning till av kunden angiven adress.
Avisering: Önskas telefonavisering skall detta anges vid ordertillfälle. Likaså om leverans önskas på annat sätt än standardleverans.
Leveranssätt: Leverans sker som standard med bil utan bakgavellift. Alla andra leveransalternativ måste anges vid ordertillfället.
Emballage: Förpackningskostnader ingår i priset men kostnad för pall tillkommer.
Avrop: Skall avtalas vid ordertillfället och en leveransplan skall upprättas av kunden. Leveransplanen innehåller uppskattade mängder och leveransdatum per respektive sändning.
Leveransförsening: Försening av leverans oavsett orsak och omfattning berättigar inte till upphävning av order, reducering av pris, ekonomisk kompensation eller leveransförseningsböter.
Lagerhållning: Vid leveransförskjutningar som beror på beställaren kan Itaab i vissa fall lagerhålla produkter, dock max 3 mån. Detta sker till en kostnad om 100:-/pall/vecka samt ersättning för fraktkostnader till externt lager/magasin.
Mottagningskontroll: Mottagaren ansvarar för att mottagningskontroll utförs vid mottagandet av gods. Om gods är skadat eller saknas, skall mottagaren anmärka detta på fraktsedeln och se till att chauffören kvitterar anmärkningen. Mottagaren kontaktar närmaste transportörskontor för frakt-reklamationsanmälan.
Transportskador: Förkommet eller skadat gods ersätts av transportören och ej av leverantören. Ersättningsleverans sker endast mot ny order.
Reklamation: Reklamationsanmälan skall göras skriftligen till: info@itaab.com snarast möjligt.
Avhämtning: Avhämtningstidpunkt och kontaktperson avtalas med Itaab före avhämtning.
Returer: Returavdrag på 50% av fakturerat belopp tillämpas. Specialprodukter tas ej i retur.

Garanti:
Itaab lämnar en generell garanti på 1 år avseende fabrikationsfel och/eller materialskador orsakade av brister i material eller tillverkningsfel. Garantitiden räknas från och med den dagen varan levereras från Itaab. Förutsättningen för garantin skall gälla är att varan monterats och underhållits enligt Itaabs anvisningar. För lackerade produkter garanteras inte exakt färgöverensstämmelse mellan olika leveranser av samma färg. Vid klarlackering eller olackerade produkter kan strukturen i plåten framträda och eventuella märken från verktyg eller produktionsprocessen synas, även nyansskillnader förekommer.

> Ladda ned PDF