Wallwasher Easy

Wallwasher Easy är en lättmonterad armatur som ger ett mycket bra ljus. Den kan med fördel användas för belysning av varor, skyltväggar mm. Wallwasher Easy finns för modul 600 eller 1200 mm. Den monteras enkelt i ett vanligt bärverkstak. Vid behov kan utfyllnad göras med en plåtkassett i samma kulör. Wallwasher Easy finns som 2×14/24W eller 2×28/54W.

Referenser Wallwasher Easy