TileLight | Kreativ undertaksbelysning

TileLight är en grupp belysningsarmaturer designade för att kunna kombineras i unika och personliga ljusmönster. Armaturerna är uppbyggda med samma typer av belysningskomponenter. Ljuset blir därför lika oavsett vilken armatur man kombinerar. Läs mer på www.tilelight.se

Montage i dolt bärverk (Kant-C) ger en tydlig känsla av integration då det inte finns några synliga bärprofiler. Samtliga TileLight-armaturer kan också levereras för bärverkstak, typ T-24.

Referenser TileLight