PANEL 300C

Det robusta utseendet på Panel 300C passar perfekt i stora öppna utrymmen med hög ljudnivå som flygplatser, gallerior eller konferenshallar. Panelerna tillverkas i stål eller aluminium; det senare gör taket lämpligt för montage utomhus. Installation, demontering och återmontering av enstaka paneler är enkel vilket gör att utrymmet ovanför undertaket är lättåtkomligt.

Referenser Panel 300C