PANEL 70U

Panel 70U för exempelvis sporthallar och tunnelbanor är en lycklig förening av kvalitet, funktion och tilltalande utseende. Undertaket är specialkonstruerat för att motstå stötar från t.ex. bollar i alla sorters inomhussporter. Taket är korrosions- och brandresistent samt hygieniskt — en av få typer som klarar de strikta kraven i den tyska normen DIN 18032.

Panelerna tillverkas i stål eller aluminium; det senare gör taket lämpligt för simhallar/badhus och montage utomhus. Installationen är enkel och snabb. Enkel demontering och återmontering av enstaka paneler, gör att utrymmet ovanför undertaket är lättåtkomligt.

Referenser Panel 70U