PANEL 84C

Panel 84C är ett tätt system som kombinerar panelundertakets fördelar med det slutna undertakets. Panelerna finns även för utomhusbruk. Taket består av brännlackerade aluminiumpaneler med raka kanter och finns antingen operforerat eller perforerat. Perforerade tak förses med miljövänlig ljudfilt. Utomhus med Luxacote® enbart i operforerat. Upphängningen sker med hjälp av bärskena som pendlas.

Referenser Panel 84C