Sergelhuset

STOCKHOLM

En av flera entréer vi levererat produkter till. Här specialperforerade, guldlackerade samt bakombelysta kassetter i både undertak och på väggar.

Produkter använda i projektet