Stockholm Central

STOCKHOLM

Grålackerat System Cell T15 tillsammans med undermonterade specialtillverkade balkar i rombiska former.

Produkter använda i projektet