Innertak & undertak i metall från Itaab utformas enligt önskemål och anpassas till
byggnadens specifika förutsättningar. Integrera praktiska armaturer i våra metalltak.