LINECONNECT-DOWN

LineConnect-down är en armatur-insats som ingår i samma koncept som Line3000, där insatsen är skapad för enkel installation i en redan monterad profil. LineConnect-down skapar en heldragen ljuslinje genom hela profilen, som enkelt och utan ljussläpp kopplas ihop med nästkommande. LineConnect-down bygger på den senaste LED-tekniken och har minst 50 000 timmars driftstid.

Referenser LineConnect-down