Solvalla

Solvalla förenar mjuka former med en stram design. Den kan med fördel monteras i alla typer av fällbara Lobby tak. Det är en systemarmatur som är helt integrerad med Lobbys fällbara system. Genom att takpanel och armatur är ”gifta” med varandra skapas minimalt med störande linjer i taket. Armaturen monteras i de fällbara panelerna och tvärs korridorstråk/montageriktning. Solvalla kan fås med två olika bländskydd; opalt eller raster.

Referenser Solvalla