LOBBY FB

Itaab Lobby FB är ett snabbmonterat och mycket driftvänligt fällbart undertak med trådbyglar. Taket är lämpligt för korridorer, ledningsstråk i kontorslandskap och andra publika ytor där man vill kunna komma åt utrymmet ovanför taket. Kassetterna monteras på bärprofiler som fästes mot vägg/kabelränna eller pendlas frihängande. Alla kassetter kan fällas från valfri upphängningssida.

Lobby FB tillverkas av återvunnen aluminium men kan även beställas i andra material, exempelvis stålplåt, operforerade eller perforerade. Utöver standardperforering kan Lobby FB beställas med ett antal perforeringsmönster. Perforerade kassetter har ljudfilt för akustikreglering. Specialformat offereras på begäran.

Referenser Lobby FB