LOBBY FK

Itaab Lobby FK är ett snabbmonterat och mycket driftvänligt fällbart undertak med krokar. Exempel på lämpliga miljöer är korridorer, ledningsstråk i kontorslandskap och flygplatser.

Kassetterna monteras på bärprofiler som fästes mot vägg/kabelränna eller pendlas frihängande. Kassetterna är fällbara från en sida.

Lobby FK tillverkas av återvunnen aluminium men kan även beställas i andra material, exempelvis stålplåt, operforerade eller perforerade. Utöver standardperforering kan Lobby FK beställas med ett antal perforeringsmönster. Perforerade kassetter har ljudfilt för akustikreglering. Specialformat offereras på begäran.