PANEL 70U

Luxalon® sportpanel typ 70U för exempelvis sporthallar och tunnelbanor är lycklig förening av kvalitet, funktion och tilltalande utseende. Undertaket är ljuddämpande och specialkonstruerat för att motstå stötar från t.ex. bollar i alla sorters inomhussporter. Taket är korrosions- och brandresistent, dammfritt, hygieniskt — en av få typer som klarar de strikta kraven i den tyska normen DIN 18032.

Panelerna tillverkas i stål eller aluminium; det senare gör taket lämpligt för simbassänger och montage utomhus. Installationen är enkel och snabb. Enkel demontering och återmontering av enstaka paneler, gör att utrymmet ovanför undertaket är lättåtkomligt.

Referenser Panel 70U