BREDPANEL

Itaab Bredpanel är ett slätt och tätt undertak som är mycket snabbmonterat, driftvänligt och som medger relativt stora toleranser. Bredpanel passar i exempelvis korridorer på sjukhus och kontor samt i systemtak där man behöver komma åt utrymmet ovanför undertaket.

Taket tillverkas av återvunnen aluminium. Bredpanel läggs upp mellan kabelrännor i korridorer. De läggs löst på kabelrännans kant men kan även monteras på lister mot vägg. Panelerna är fällbara från båda sidorna. Förutom standardperforeringar kan taket beställas med andra perforeringsmönster. Perforerade paneler förses med svart ljudfilt för akustikreglering.

Referenser Bredpanel