RIBBLAMELL 2540 SPORT

Itaab Ribblamell 2540 sport är en panel som är utvecklad för att fungera i sporthallar eller i andra utrymmen där man vill ha en hundraprocentig säkerhet att taket inte rubbas trots yttre påverkan. Som enda tillverkare har Itaab en 2540-lamell som är testad enligt DIN 18032-3 och godkänd för sporthallar. 2540 Sport tillverkas av stål. Panelens utformning, sk boxpanel, gör att den blir mycket stark och klarar smällar från bollar mm.

Genom ett sinnrikt låssystem blir varje panel låst mot bärverket och ramlar inte ned om det utsätts för yttre påverkan. Panelerna kan förses med akustikreglerande absorbent på ovansidan.
Panelen kan levereras i längder upp till 5000 mm. och monteras mot pendlade stansade bärprofiler som kan fås stansad med valfritt c/c.

Referenser Ribblamell 2540 Sport