SKOLPANEL

Itaab Skolpanel är ett slätt, stabilt undertak för korridorer i miljöer där åverkan kan förekomma, exempelvis skolor. Panelerna är försedda med not och spont och enkla att montera. Tack vare spontningen och montaget, kan inte panelerna tryckas ur läge.

De brännlackerade panelerna är tillverkade i aluzinkbelagd stålplåt. Perforerade paneler förses med svart ljudfilt eller absorbent för akustikreglering. Välj standardperforering eller andra mönster i vårt perforeringsprogram. Panelerna monteras mellan skuggprofiler i korridorer. Vid stora ytor avväxlas paneler.

Referenser Skolpanel