CELL T15

Cell T15 är ett öppet, frihängande rastertak. Det består av aluminium U-profiler som är 15mm breda och 40mm höga. Det ger ett lätt och luftigt tak.

Samtidigt som undertaket ger ett slutet intryck, är det tillräckligt öppet för att utrymmet ovanför ska vara lättåtkomligt och utan att rummets akustiska egenskaper som högtalarsystem, sprinklerinstallationer etc. påverkas. Enstaka enheter kan lätt demonteras.