SYSTEM 80S

Itaab System 80S är kassetter gjorda av kraftig sträckmetall som i första hand monteras på vägg
och fungerar i miljöer där det finns risk för stort slitage, exempelvis i skolor, industrier mm.

Kassetterna förses med Itaab Airfelt alt. Mineralullsabsorbent för akustikreglering.

För utförande i perforerad plåt, se Bullerpanel

Referenser Sträckmetall System 80S