BULLERPANEL

Itaab Bullerpanel är en stabil och slagtålig panel som i första hand monteras på vägg
i miljöer där det finns risk för åverkan.

Panelerna tillverkas i stål och kan beställas operforerade eller perforerade.
– Välj mellan standardperforering och andra perforeringar ur vårt breda program.

Perforerade paneler kan förses med Itaab Airfelt alt. Mineralullsabsorbent för akustikreglering.

För utförande i sträckmetall, se Sträckmetall 80S

Referenser Bullerpanel